Oshkosh M/ATV - Graham McNamara


Panda Models 1/35 kit. Built OOB with Legends handler and canine unit


Oshkosh 1 Oshkosh 2 Oshkosh 3 Oshkosh 4 Oshkosh 5 Oshkosh 6 Oshkosh 7 Oshkosh 8 Oshkosh 9